Home
Inleiding
Projecten
Fotoboek
Donatie
Gastenboek
Contact

Inleiding

 

Beleidsplan 

1. Profiel stichting ORTEGA

Stichting ORTEGA is een humanitaire organisatie die ontwikkelingshulp steunt aan projecten in de sectoren gezondheidszorg en onderwijs.

Het motto van Stichting ORTEGA is dat wij wars zijn van bureaucratie, werken met korte lijnen en gericht zijn op empowerment van de plaatselijke bevolking.

Stichting ORTEGA i.s.m. haar counterpart Dharma Amal Bakti Foundation uit Indonesië ondersteunt ontwikkelingshulp in de vrij geïsoleerde gebieden van Oost Indonesië, de eilanden gelegen in het Zuidoosten en Zuidwesten van provincie Maluku. Door mislukte oogsten, slechte infrastructuur, veelal geen elektriciteit voorziening, slechte gezondheidszorg en de geïsoleerde ligging van de eilanden, kan de bevolking van deze eilanden nauwelijks voorzien in hun primaire levensbehoeften. Stichting ORTEGA vindt dat alle mensen recht hebben op een humaan leven en richt zich daarom vooral op het voorzien in de primaire levensbehoeften van deze mensen. Stichting ORTEGA ondersteunt projecten op verbetering en aanleg van schoon,veilig drinkwater en sanitatie, gezondsheidzorg en onderwijsparticipatie voor alle kinderen.

De oprichters van Stichting ORTEGA zijn van Molukse afkomst en geven zo invulling aan hun verbondenheid met de regio. 

  

2. Doelstellingen

Stichting ORTEGA en haar counterpart Dharma Amal Bakti Foundation streven de volgende doelstellingen na:

  • het bieden van humanitaire hulp aan de bevolking op de Molukken/Indonesë en het realiseren van duurzame ontwikkelingsprojecten in die gebieden
  • ontwikkeling en bevordering van o.a. schoon veilig drinkwater/sanitatie, gezondheidszorg en onderwijs
  • ondersteuning geven aan kleinschalige projecten en andere initiatieven van de lokale bevolking
  • versterken/verbeteren van de zelfredzaamheid door o.a. educatie en prioriteit stellen aan de positie van de vrouw
  • herstel en behoud van het natuurlijk evenwicht binnen de leefomgeving door o.a. heraanplanten van gewassen en bomen

 

  
  
 
  
  
  

 

IndonesiaEnglishNederlands